IT Efficiency / Sustainability — September 28, 2023 at 2:21 pm

Digitalizarea proceselor interne dublează eficienţa

by

SAI Certinvest anunţă o creştere de 110% a eficienţei activităţii departamentului back-office prin digitalizare, introducerea de instrumente colaborative şi folosirea fără restricţii a tehnologiilor bazate pe Inteligenţă Artificială.

SAI Certinvest a lansat recent un nou proces de înrolare în platforma InvestOnline, care reduce timpul de creare de cont de la 20 de minute la sub 5 minute, prin extragerea automată a datelor din actele de identitate şi identificare facială la distanţă, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare. Informaţiile sunt transmise în timp real atât spre departamentul back-office pentru validarea informaţiilor şi operarea deschiderii de cont, cât şi spre echipele comerciale.

CertInvestInteracţiunea cu clienţii a fost optimizată prin lansarea CertTalk, un asistent virtual inteligent care stă la dispoziţia investitorilor cu informaţii referitoare la deschiderea conturilor, comisioane, operaţiuni, informaţii generale despre cont sau întrebări frecvente. Opţional, CertTalk poate transfera convorbirea spre un operator uman şi în prezent este instruit să efectueze analize privind satisfacţia clienţilor.

Procesele de marketing şi vânzări au fost armonizate prin intermediul Hubspot Enterprise, instrument integrat cu toate canalele de interacţiune a companiei cu piaţa.

Ȋncepând cu 2023, compania a decis folosirea Inteligentei artificiale în departamentele back-office, marketing, vânzări şi IT. Cu peste 12,000 de interogări în primele 9 luni, adopţia rapidă în cadrul organizaţiei şi utilizarea intensivă a inteligenţei artificiale a redus cu peste 1,000 de ore volumul de activităţi repetitive, consumatoare de timp.

Automatizarea evaluării instrumentelor cu venit fix, automatizarea fişelor lunare de evoluţie a fondurilor de investiţii, precum şi automatizarea rapoartelor comerciale au generat, suplimentar, economii lunare de timp de peste 50 de ore.

Nu în ultimul rând, introducerea instrumentelor colaborative din Microsoft 365 for Business, crearea de grupuri de lucru la nivel de echipe şi rapoartele centralizate de activitate oferă transparenţa necesară deciziilor la nivel de management.