NEW TECHNOLOGY — March 26, 2024 at 2:54 pm

RoboHub și AbilityHub lansează o inițiativă unică pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități în domeniul AI

by

RoboHub 2RoboHub, Centru de Excelență recunoscut pentru resursele și promovarea noilor tehnologii pentru toate categoriile sociale, își unește forțele cu AbilityHub, organizație dedicată sprijinirii persoanelor cu dizabilități, într-un parteneriat strategic menit să transforme modul în care această comunitate interacționează cu noile tehnologii si să crescă șansele acestora de integrare pe piața muncii in contextul dezvoltării accelerate a Inteligenței Artificiale (AI).

Împreună, cele două entități lansează un program revoluționar de formare destinat pregătirii persoanelor cu dizabilități pentru a deveni antrenori în domeniul inteligenței artificiale (AI).

Tradițional, persoanele cu dizabilități s-au confruntat cu bariere semnificative în accesul la oportunități de angajare, fiind adesea limitate la sectoare de nișă precum cele cunoscute sub denumirea de “cei 4 F” (food, filth, flowers, factories).  Prin acest parteneriat inovator, RoboHub și AbilityHub urmăresc să schimbe acest narativ, deschizând uși către oportunități de înaltă calificare în domeniul emergent al AI. Acesta reprezintă un pas semnificativ spre integrarea deplină a persoanelor cu dizabilități, oferindu-le instrumentele necesare pentru a contribui activ la modelarea viitorului tehnologic.

RoboHub 3RoboHub și AbilityHub vor oferi un curriculum adaptat nevoilor specifice ale participanților. Cursurile vor acoperi o gamă largă de subiecte, de la fundamentele AI până la aplicarea practică a tehnologiilor emergente, toate proiectate să fie accesibile și angajante pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități și vin în continuarea unui curs de introducere în programare pilotat anul trecut.

Această inițiativă nu doar că oferă noi perspective profesionale pentru persoanele cu dizabilități, dar contribuie și la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite de Națiunile Unite, în special la Obiectivul 8, care promovează creșterea economică incluzivă și sustenabilă, ocuparea forței de muncă și munca decentă pentru toți.

RoboHub 4Prin promovarea egalității de șanse în domeniul înalt tehnologic, RoboHub și AbilityHub reiterează angajamentul global de a nu lăsa pe nimeni în urmă în era digitală.