Financiar-Bancar — May 30, 2024 at 4:10 pm

Fondul ETF BET Patria – Tradeville, cel mai mare ETF cu investiții în acțiuni românești, depășește 300 milioane lei în active totale și 20 de mii de investitori, și anunță reducerea costurilor de operare

by

Fondul ETF BET Patria – Tradeville administrat de SAI Patria Asset Management SA, companie membră a Grupului Patria Bank, este primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania și cel mai mare ETF care investește în acțiuni românești. Acesta are ca strategie replicarea structurii și performantei indicelui principal BET al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) și oferă publicului o alternativă simplă și modernă pentru a beneficia de performanțele celor mai importante companii românești listate la bursă.

Patria Asset Management_Tranzactionare OnlineActivele nete totale ale fondului au crescut cu 80,9% în 2024, de la 170,5 milioane lei la începutul anului pâna la 308,5 milioane lei la data de 29 mai.

În ultimii trei ani încheiați la data de 30 aprilie 2024, activele nete totale ale ETF BET Patria – Tradeville au crescut cu 1.387,3% (reprezentând o creștere de peste 14 ori), față de o creștere medie a activelor fondurilor deschise de acțiuni din România cu 114,3% și în comparație cu o scădere medie a activelor tuturor fondurilor deschise din România cu 5,3% în aceeași perioadă, conform datelor publicate de Asociatia Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Numărul de investitori în fondul ETF BET Patria – Tradeville era de 20.683 la finalul lunii aprilie 2024, în creștere 35,6% față de finalul anului trecut și cu 1.107,4% în ultimii trei ani (aceasta din urmă reprezentând o creștere de peste 12 ori). Numărul de investitori în fond reprezenta 23,2% din numărul total de investitori în fonduri deschise de acțiuni din România la 30 aprilie 2024, conform datelor publicate de AAF.

Performanța adusă de fond investitorilor, măsurata ca și variație a valorii unității de fond, a fost de +48,2% pe ultimele 12 luni încheiate la 28 mai 2024 și de +76,5% în ultimii trei ani încheiați la aceeași dată. Performanțele prezentate sunt nete, după costurile plătite de fond. Investitorii în fond nu plătesc niciun cost către fond sau administratorul acestuia, aceștia plătind doar comisioanele de tranzacționare către intermediarul prin care realizează tranzacții la bursă.

Conform datelor publicate de AAF, ETF BET Patria – Tradeville a fost cel mai performant fond deschis de acțiuni din România, atât pe ultimele 12 luni încheiate la 30 aprilie 2024 (cu un randament de +41,4%), cât și pe ultimele 36 de luni încheiate la aceeași dată (cu un randament de +69,1%).

Dividendele încasate de fond de la emitentii acțiunilor din portofoliu sunt reinvestite de către acesta și contribuie la creșterea performanțelor sale. Fondul nu plătește impozit pe dividendele încasate, fiind, astfel, în măsură să reinvestească integral dividendele brute încasate. Conform unei analize realizate de administratorul fondului, impozitul economisit de fond pe dividendele estimate a fi încasate de acesta pe parcursul anului 2024 reprezintă aproximativ 0,41% din activul net total curent al fondului, compensând o parte semnificativă a costurilor de operare ale acestuia.

Fondul ETF BET Patria – Tradeville este listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din anul 2012 și se tranzacționează la bursa cu simbolul TVBETETF. Investiția în fond sau ieșirea din acesta se realizează prin orice intermediar autorizat să tranzacționeze la BVB, prin cumpărarea sau vânzarea de unități de fond la bursă, după o procedură similară cu investiția în orice acțiune sau alt instrument listat. Investiția minimă în fond reprezintă echivalentul unei unități de fond, cu o valoare de aproximativ 27,5 lei la data de 28 mai 2024.

Fondul beneficiaza de serviciile de furnizor de lichiditate ale SSIF TradeVille SA, care asigură lichiditatea pentru investitorii care vor să cumpere sau să vândă unitățile de fond la bursă. Depozitarul fondului este BRD – Groupe Societe Generale.

Conform informațiilor publicate de BVB, fondul ETF BET Patria – Tradeville a ocupat locul 9 în topul celor mai lichide instrumente tranzacționate la Bursa de Valori București în luna aprilie 2024, cu o valoare a tranzacțiilor de 31,2 milioane lei, luând în calcul tranzacțiile cu toate emisiunile de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente realizate pe toate piețele administrate de BVB în aprilie. Valoarea tranzacțiilor cu unitățile fondului în ultimele 12 luni încheiate la 29 mai 2024 era de 192,3 milioane lei, valoare superioară activului mediu al fondului pe ultimele 12 luni.

Mulțumim celor peste 20 de mii de investitori care sunt alături de noi și au investit în fond. Ca urmare a dezvoltării fondului și a creșterii activelor sale, administratorul anunță următoarele reduceri de comisioane aplicabile ETF BET Patria – Tradeville:
– Comisionul de administrare plătit de fond se reduce de la 0,0750%/lună la 0,0625%/lună, calculat zilnic la valoarea activului total din ziua pentru care se face calculul
– Comisionul de depozitare a activelor plătit de fond se reduce de la 0,015%/luna la 0,014%/luna aplicat la valoarea medie lunară a activului net
– Comisionul de decontare a tranzacțiilor cu acțiuni la Bursa de Valori București se modifică de la 0,010% la 0,008% aplicat la valoarea brută a fiecărei tranzactii
– Comisionul de custodie a instrumentelor financiare se modifică de la 0,05%/an la 0,04%/an aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflat în custodie.
– Comisionul de tranzacționare plătit de fond pentru tranzacțiile realizate la BVB se reduce de la 0,20% la 0,18%, aplicat la valoarea fiecărei tranzacții.

Toate modificările de mai sus intră în vigoare începând data de 1 iulie 2024.

În urma acestor reduceri, impactul anual al costurilor totale ale fondului a fost estimat la 1,35%/an, din care costul de administrare (de 0,75%/an) împreună cu restul costurilor de operare reprezintă 1,13%, iar costurile de tranzacționare reprezintă 0,22%. Acestea au fost estimate pe baza costurilor istorice înregistrate de fond ajustate cu procentele reduse menționate anterior și pentru tranzacțiile excepționale înregistrate de fond în perioada de calcul.

De asemenea, Participantul Autorizat al fondului, SSIF TradeVille SA, a anunțat introducerea unei oferte speciale pentru clienții proprii care tranzacționează unitatile de fond ETF BET Patria – Tradeville la BVB, respectiv un comision variabil redus de la 0,43% la 0,35% pentru majoritatea clienților; pentru clienții Platinum, acest comision va fi de 0,30%. Aceste modificări de comisioane ale SSIF TradeVille intră în vigoare începând cu data de 6 iunie 2024.

Informații suplimentare despre ETF BET Patria – Tradeville sunt disponibile pe site-ul web al societății de administrare, SAI Patria Asset Management, la adresa www.patriafonduri.ro.