Business — June 14, 2024 at 3:38 pm

LIFE IS HARD (LIH) remunerează acționarii în acțiuni gratuite

by

LOGO LIFE IS HARDLIFE IS HARD – Work Soft (LIH), în calitate de emitent de instrumente financiare, informează părțile interesate cu privire la adoptarea în data de 3 Iunie 2024 a Deciziei Consiliului de Administrație în ceea ce privește derularea majorării capitalului social cu emitere de acțiuni gratuite în beneficiul acționarilor înregistrați la data de înregistrare. Decizia Consiliului de Administrație a fost adoptată în conformitate cu Hotărârea AGEA din 29.04.2024.

Astfel, Consiliului de Administrație al Societății a aprobat:

1) Rata de alocare a acțiunilor este de 1 acțiune nou emisă la 3,0249 acțiuni deținute la data de înregistrare.

2) Capitalul social după majorare este de 20.124.603 lei.

3) Prețul pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și
rotunjirii rezultatelor la întregul inferior este în valoare de 2,2861 lei, determinat conform
art. 91 alin. (5) din din Legea nr. 24/2017.

4) Data de înregistrare este data de 27.06.2024, conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și conform art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

5) Ex-date este data de 26.06.2024, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6) Data plății este data de 28.06.2024, conform art. 178 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

7) Data plății pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare este data de 05.07.2024.

8) Modificarea Art. 6 pct. 6.1. din Actul Constitutiv al Societății. Astfel, Art. 6 pct. 6.1 “La data pagina 3 din 1 adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 15.124.603 LEI, împărțit în 30.249.206 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,5 LEI.” se modifică și va avea următorul conținut “La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 20.124.603 împărțit în 40.249.206 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,5 LEI.”

Hotărârea Consiliului de Administrație privind majorarea capitalului social cu emitere de acțiuni gratuite în beneficiul actionarilor inregistrati la data de înregistrare este atașată prezentului raport curent.