Analiza — January 28, 2016 at 6:28 pm

Radiografie IT în IMM-uri

by

istock_000026350515medium-300x252Ediţia anuală Carta Albă a IMM-urilor, editată şi publicată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, a adus, pe lângă elementele cunoscute legate de modul în care tehnologia informaţiei este folosită în aceste companii, şi elemente noi, care ţin de sfera serviciilor IT, cel mai menţionat dintre acestea fiind cloud computing.

Conform celor publicate de CNIPMMR, principalele trei elemente ale tehnologiei informatice utilizate în cadrul IMM-urilor din România sunt internetul (80,44%), sistemele de calcul (75,93%) şi aplicaţiile de e-mail (67,20%), fiind urmate de site-ul propriu al firmei (19,85%), realizarea de tranzacţii on-line şi folosirea unei reţele intranet (1,85%). Mai trist însă este faptul că 10,98% din companiile intervievate nu folosesc nici unele din sistemele şi facilităţile enumerate mai sus. Mai mult, conform Cartei Albe, la nivel general se distinge o evoluţie negativă faţă de anul trecut – creşterea cu 1,04 p.p. (+10,46%) a ponderii IMM-urilor care nu utilizează în activitatea lor elementele de bază ale tehnologiei informatice.
De ce este important capitolul dedicat IT-ului, şi mai ales folosirii internetului în cadrul IMM-urilor? Există cel puţin trei motive pentru care conectarea la tendinţele europene în materie de utilizare internet este deosebit de importantă: potenţialul de reducere a unor costuri şi/sau creştere a calităţii unor procese, comunicarea mai bună cu mediul intern şi extern al organizaţiei, precum şi potenţialul de reducere a unor costuri indirecte asociate birocraţiei privind principalele obligaţii declarative faţă de autorităţile publice, în condiţiile existenţei unei infrastructuri adecvate în sectorul public.
Ei bine, conform Cartei Albe, principalele zone ale utilizării internetului şi/sau intranetului sunt: comunicarea furnizorii sau clienţii (53,45%), obţinerea de informaţii despre mediul de afaceri (45,02%), promovarea produselor şi serviciilor oferite (39,20%), realizarea de tranzacţii sau plăţi electronice (37,38%), profacilitarea comunicării în cadrul organizaţiei (24,95%) şi altele (3,64%).
Analiza realizată de CNIPMMR evidenţiază şi alte aspecte interesante. Unul dintre acestea este acela că există o corelaţie pozitivă între performanţele IMM-urilor şi frecvenţa cu care acestea indică comunicarea cu furnizorii sau clienţii, promovarea produselor/serviciilor şi tranzacţiile sau plăţile electronice. Organizaţiile care au obţinut performanţe mult mai bune se caracterizează prin ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică utilizarea internetului şi intranetului în comunicarea cu furnizorii şi clienţii (80,00%), promovarea produselor/serviciilor (80,00%), tranzacţiile sau plăţile electronice (60,00%) şi folosirea internetului şi intranetului în alt scop decât cele menţionate (20,00%), precum ponderi mai mici în ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor despre mediul de afaceri (30,00%) şi facilitarea comunicării în cadrul firmei (10,00%)
În acelaşi timp, companiile cu rezultate mai bune se evidenţiază prin frecvenţe mici în rândul întreprinderilor care vizează folosirea internetului şi intranetului în alt scop decât variantele menţionate (1,85%). Prin contrast, organizaţiile cu performanţe mult mai slabe se caraterizează prin procentaje mici în ceea ce priveşte comunicarea cu furnizorii şi clienţii (38,67), promovarea produselor/serviciilor (29,33%) şi tranzacţiile sau plăţile electronice (28,00%).


Utilizarea aplicaţiilor informatice de afaceri în cadrul IMM-urilor

Principalele treisprezece soluţii informatice de afaceri utilizate în cadrul IMM-urilor vizează aplicaţii pentru email (64,36%), facturare (39,13%), stocare date (36,80%), managementul documentelor (19,49%), informare legislativă (12,73%), portal intern (6,91%), comerţ electronic (5,53%), CRM (4,95%), alte aplicaţii (4,80%), analiza riscului financiar generat de furnizori, clienţi sau parteneri (3,27%), videoconferinţe (2,91%), HR (1,16%) şi ERP (planificarea resurselor companiei) (1,09%). Transpunerea grafică a acestor rezultate este realizată în figura 1.

fig-1

Utilizarea aplicaţiilor informatice de afaceri în cadrul IMM-urilor

Aprecierea IMM-urilor cu privire la principalele beneficii ale aplicaţiilor informatice de afaceri evidenţiază următoarele elemente: securitatea datelor (47,42%%), colaborarea facilă în cadrul echipei (28.68%), accesul la datele companiei oricând şi oriunde (42,27%), plata unui abonament lunar, fără investiţii mari în echipamente şi licenţe (18,91%), meniuri în limba română, pe înţelesul tuturor (17,89%), colaborarea facilă în cadrul echipei (15,93%), simplificarea activităţii în companie şi creşterea productivităţii (15,49%), rapoartele detaliate şi controlul facil al proceselor interne (13,89%), actualizare gratuită şi rapidă a soluţiilor (10,91%).
Foarte interesantă în acest context este analiza percepţiei legate de folosirea IT-ului pe regiuni de dezvoltare din România. Astfel, regiunea nord-est prezintă ponderi mai mici ale IMM-urilor care indică plata unui abonament lunar, fără investiţii mari în echipamente şi licenţe (11,11%). Companiile din sud se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează ca beneficiu, meniurile în limba română, pe înţelesul tuturor (21,04%) şi rapoartele detaliate şi control facil al proceselor interne (18,33%), precum şi frecvenţe mai mici în ceea ce priveşte colaborarea facilă în cadrul echipei (11,76%).
În acelaşi timp, agenţii economici din regiunea sud-vest înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au punctat securitatea datelor (56,00%), precum şi ponderi mai mici în ceea ce priveşte accesul la datele companiei oricând şi oriunde (34,00%) şi upgrade gratuit şi rapid al soluţiilor (2,00%). În schimb, IMM-urile din vest se caracterizează prin ponderi mari în ceea ce priveşte colaborarea facilă în cadrul echipei (55,56%) şi simplificarea activităţii în companie şi creşterea productivităţii (27,78%), iar IMM-urile din regiunea de Nord Vest prezintă procente mai mari ale organizaţiilor care indică accesul la datele companiei oriunde şi oricând (65,25%), plata unui abonament lunar fără investiţii mari în echipamente şi licenţe (28,81%) şi upgrade-ul gratuit şi rapid al soluţiilor (20,34%).

fig-2


Criterii pentru alegerea/păstrarea unui furnizor de servicii IT

Conform analizei CNIPMMR, criteriile pentru alegerea/păstrarea unui furnizor de servicii IT sunt următoarele: raportul preţ-calitate (55,99%), recomandări ale unor parteneri de afaceri sau cunoscuţi (32,49%), reputaţia furnizorului respectiv (31,75%), portofoliul de soluţii şi servicii (30,86%), suportul acordat de-a lungul colaborării (19,26%), profesionalismul echipei (15,76%) şi expertiza în IT a furnizorului (13,38%).

Criterii pentru alegerea/păstrarea unui furnizor de servicii IT

Având în vedere impactul dimensiunii firmelor asupra intensităţii utilizării soluţiilor software de tip cloud în IMM-uri, microîntreprinderile au înregistrat procente mari în ceea ce priveşte criteriul recomandărilor unor parteneri de afaceri sau cunoscuţi (32,49%), precum şi ponderi mai mici în ceea ce priveşte suportul acordat de-a lungul colaborării (18,02%), profesionalismul echipei (14,64%), expertiza în IT a furnizorului (12,77%). Întreprinderile mici se caracterizează prin procentaje mari în rândul firmelor ce indică reputaţia furnizorului respectiv (38,82%), precum şi procentaje mai mici în ceea ce priveşte portofoliul de soluţii şi servicii (29,41%).
În schimb, întreprinderile mijlocii se caracterizează prin frecvenţe mai mari în cadrul firmelor ce au indicat raportul calitate-preţ (60,87%), portofoliul de soluţii şi servicii (43,48%), suportul acordat de-a lungul colaborării (34,78%), profesionalismul echipei (21,74%) şi expertiza în IT a furnizorului (30,43%), precum şi frecvenţe mai mici în ceea ce priveşte recomandările unor parteneri de afaceri sau cunoscuţi (21,74%) şi reputaţia furnizorului respectiv (21,74%).

de Bogdan Marchidanu