Agricultura&FMCG, IoT powered by ALLIED TELESIS — November 29, 2020 at 10:26 am

IIoT vine în sprijinul agriculturii

by

Farm worker in wheat field with digital tabletIndustrial Internet of Things este o tehnologie care începe să-şi arate deja pe deplin beneficiile în domeniul agriculturii pe suprafeţe mari, mai ales din punct de vedere al folosirii eficiente a apei. Iar aşa ceva devine extrem de important în special în perioade de criză. O situaţie din multe altele care pot fi luate ca exemplu este edificatoare pentru cele de mai sus.

Ca urmare a secetei severe dintre anii 2012 şi 2016 din vestul Statelor Unite, statul California a emis o nouă lege care stabileşte cadrul de funcţionare pentru sisteme sustenabile de management al apelor de suprafaţă. Această lege afectează proprietarii de pământ, firmele agricole şi toate agenţiile de distribuţie a apei de pe cuprinsul statului, având ca obiectiv readucerea bazinelor de apă la nivele echilibrate de încărcare şi utilizare.

Legea impune restricţii de pompare a apei precum şi cerinţe de management al raportărilor de utilizare a apei, potrivite mai degrabă pentru o generaţie viitoare de soluţii de monitorizare a exploatării surselor de apă. În context, o firmă a decis să apeleze la sisteme IIoT de monitorizare a consumului de apă, prin implementarea unei soluţii cu costuri mai reduse faţă de costurile dispozitivelor tradiţionale de monitorizare, folosite în zonă de foarte mulţi ani.

Pe lângă secetă, California s-a mai văzut confruntată şi cu creşterea costurilor energetice, impuse de furnizorii de energie, astfel că multe ferme au trecut de la cultivarea unor culturi de masă cu valoare scăzută, cum ar fi bumbacul, la culturi cu valoare adăugată mult mai mare, precum viţa-de-vie, arahidele sau migdalele.

Aceşti factori au determinat firma agricolă în cauză, Wegis & Young, să apeleze la o soluţie IT tehnologic eficientă, bazată pe cloud, pentru a satisface cerinţele noii legi. Din punct de vedere istoric, monitorizarea consumului de apă la puţurile săpate şi la sursele naturale existente era costisitoare de implementat, necesitând multe cutii de adăpostire a indicatoarelor în scop de colectare date şi instalaţii complexe de conectare a acestor cutii între ele.

Soluţia implementată a constat în instalarea unei singure cutii tip gateway care integrează toate aspectele legate de colectarea de date şi conectivitatea cu mediul cloud. Această cutie, prevăzută cu o soluţie software de auto-întreţinere, şi noii senzori wireless de colectare date reduc timpii de instalare de noi puncte de acces de la câteva zile la doar mai puţin de două ore.

Noua soluţie monitorizează toate aspectele legate de consumul de apă la sursele existente, incluzând nivelurile de apă şi necesităţile de pompare, consumul de energie, indiferent că e vorba de electricitate, gaz natural, diesel sau propan, nivelurile de apă pompată după fluxul de lichid şi intervale de timp, nivelurile specifice de capacitate ale surselor de apă, dar şi nivelurile de pH şi electroconductivitate pentru menţinerea calităţii apei precum şi rapoarte de test legate de eficienţa pompelor.

Soluţia adoptată a înlocuit instalările dificile de senzori conectaţi prin fir cu senzori dotaţi cu Bluetooth, astfel eliminându-se peste nouăzeci la sută din efortul de instalare. Noi senzori IIoT colectează şi transmit date către cutia de tip gateway, care a înlocuit controller-ele multiple şi blocurile Input-Output folosite în soluţiile tradiţionale. Rezultatul global a constat într-un sistem care a putut fi implementat la o treime din costul unei automatizări tradiţionale, şi care dispune în plus de capabilităţi noi de integrare a unor noi soluţii digitale de monitorizare şi a altor fluxuri operaţionale.

Printre beneficiile specifice al noii soluţii se numără reducerea timpilor şi costurilor de instalare, reducerea costurilor lunare de monitorizare prin folosirea mediului cloud de procesare date, simplificarea integrării sistemelor, reducerea costurilor cu energia consumată prin posibilitatea de planificare eficientă a momentelor de vârf ale consumului, reducerea numărului de căderi ale sistemului şi a costurilor de mentenanţă, prin monitorizarea activă a stării de sănătate a senzorilor şi echipamentelor folosite, dar şi posibilitatea de mentenanţă şi de configurare de la distanţă a dispozitivelor.