Evenimente — March 25, 2021 at 4:05 pm

Lecţii pentru noua epocă post-pandemie

by

Datele statistice apărute în ultima perioadă arată clar că firmele care au început transformarea digitală au răspuns mai rapid la criza sanitară şi au găsit mai rapid modalităţi de a creşte afacerea, chiar şi în vremuri de criză.

Conform unui studiu Harvard Business Review la nivel global, transformările digitale induse de date aduc beneficii clare. Astfel s-a observat o creştere de 54% a performanţelor legate de venituri. S-au constatat timpi de aducere pe piaţă a produselor mai mici cu 44%. A existat o îmbunătăţire a satisfacţiei clienţilor de 62%. Nu în ultimul rând, rezultatele legate de profituri au fost mai bune cu 54%.

Daniel Rusen„Atributele unei transformări de succes sunt legate de cultura datelor, care implică o atitudine care să pună datele în centrul afacerii, şi de capabilităţile privind datele, care implică activarea excelenţei legate de inovare în firme”, a spus Daniel Rusen, Marketing & Operations Director, Microsoft Romania, în cadrul unui recent forum online organizat de companie.

Cultura datelor se bazează pe trei piloni esenţiali. În primul rând este vorba de accesul la date, adică o democratizare a datelor, cu păstrarea unor reguli clare de acces pentru angajaţi. În al doilea rând, este vorba de împuternicirea angajaţilor să ia decizii legate de folosirea datelor cu impact asupra afacerii generale. În fine, este vorba de procesul de învăţare continuă în care trebuie antrenaţi angajaţii pentru dezvoltarea de noi abilităţi personale în cadrul firmei.”

În acelaşi timp, capabilităţile legate de date se bazează şi ele pe câţiva piloni.

Unul dintre aceşti piloni este reprezentat de modernizarea datelor, care înseamnă folosirea infrastructurii existente pentru a face datele mai adecvate erei digitale.

Un alt pilon este cel oferit de aplicaţiile native în cloud, cele care permit o mare scalabilitate în termeni de utilizare date.

Al treilea pilon este reprezentat de folosirea de instrumente analytics, care permit extragerea de informaţii utile şi relevante din date.

Al patrulea pilon este dat de ceea ce se numeşte data science, adică folosirea de instrumente de inteligenţă artificială la prelucrarea datelor. În fine, ultimul pilon este dat de buna guvernanţă asupra datelor, cea care permite un nivel eficient de protecţie şi control asupra lor.

„Combinarea celor două aspecte legate de date determină rata de succes a unei firme în aceste vremuri”, a adăugat oficialul Microsoft Romania. „Mai mult de atât, ele conferă acel element de unicitate al fiecărei companii, element care îi va asigura succesul dorit şi în era digitală post-pandemie care va urma acestei perioade”.