Smart City — April 6, 2021 at 5:10 pm

Soluţia de viitor a transporturilor optimizate

by

fujitsu Fujitsu, producătorul japonez de soluţii de infrastructură moderne, subliniază ideea că potenţialul datelor existente nu este încă pe deplin fructificat pentru crearea de oraşe şi regiuni mai adecvate nevoilor locuitorilor. În multe situaţii, iniţiativele de modernizare inteligentă suferă de pe urma ambiţiilor şi restrângerilor aplicative, adică număr mic de utilizatori sau număr limitat de date şi tehnologii folosite.

Viitorul, conform Fujitsu, aparţine conceptului de Mobility-as-a-Service (MaaS), un concept care presupune ca iniţiativele de modernizare să fie din start proiectate la dimensiunile oraşului sau regiunii. Iar proiectele cu care se poate începe sunt cele legate de modernizarea şi optimizarea sistemelor de transport public.

Astfel de sisteme, deja foarte complexe în unele cazuri, presupun deja volume imense de date legate de trafic, geografie, meteorologie etc. Pentru ele, sistemele tradiţionale de procesare date deja nu mai fac faţă.

În acest sens, Fujitsu propune pieţei soluţia sa de procesare date Quantum-Inspired Computing. Cu ajutorul ei, problemele complexe pot fi abordate prin cercetarea unor volume imense de posibilităţi în durate de secunde, în scopul găsirii celor mai bune decizii operaţionale de optimizare fluxuri de transport.

Un exemplu oferit este cel al optimizării planificării rutelor de distribuţie, care cu ajutorul acestei soluţii poate fi realizată chiar şi atunci când variabilele sistemului se schimbă dinamic. În plus, atunci când se produce ceva neprevăzut, reţelele devin mai rezistente prin calcularea rapidă a impactului circumstanţelor neprevăzute.

Pentru oraşele inteligente ale viitorului, o astfel de soluţie promite eficienţă, flexibilitate şi sustenabilitate crescute, precum şi creşterea nivelului de încredere al beneficiarilor unor astfel de sisteme (locuitori, cetăţeni, firme etc.). Per ansamblu, ea duce la încurajarea creşterii economice, creşterea capacităţii de transport, reducerea consumurilor de energie şi minimizarea poluării, elemente esenţiale ale oricărui oraş care se doreşte al viitorului.