Cloud Computing / Edge — May 4, 2023 at 8:49 pm

Tehnologia cloud este esențială pentru dezvoltare, transformare digitală și competitivitate pe piață

by

Nouă din zece companii consideră că tehnologia cloud este esențială pentru dezvoltare, mai ales atunci când este utilizată împreună cu alte tehnologii, cum ar fi inteligența artificială (AI), Internet of Things (IoT) și analiza datelor, conform celei mai recente ediții a studiului Deloitte Future of Cloud.

De asemenea, nouă din zece respondenți (88%) văd soluțiile cloud ca un element fundamental al transformării lor digitale și cred că acestea sunt vitale pentru generarea de venituri și consolidarea poziției în rândul competitorilor.

3d rendering of big dollar symbol formed with lots of banknotes that have already started to fly away, under raining cloud on blue gradient background.Investiția în tehnologia cloud crește eficiența și agilitatea (88% dintre respondenți), creează noi procese și fluxuri operaționale (87%) și reduce riscurile legate de business și de reglementare (83%).

Cu toate acestea, investițiile în cloud încă nu contribuie semnificativ la susținerea inovației pentru a sprijini prioritățile strategice ale companiilor.

Deși prioritățile strategice ale respondenților sunt creșterea eficienței și agilității (89%) și generarea de noi idei, abordări sau metodologii (84), acestea nu sunt și domeniile în care cele mai multe organizații inovează. În schimb, companiile participante la studiu au reușit să stimuleze inovația în domenii cum ar fi reducerea riscurilor legate de business și de reglementare (73%) și creșterea veniturilor din produsele sau serviciile existente (71%).

România a adoptat un cadru legislativ care vizează crearea unei infrastructuri cloud la nivel național și alocă aproape 6 miliarde de euro în total domeniului digitalizării, cu peste 370 de milioane de euro pentru investiții în infrastructura de cloud, prin PNRR.

Trei domenii tehnologice în care companiile utilizează servicii de cloud sunt analiza datelor (86%), urmată de ingineria software (83%) și securitate cibernetică în cloud (82%). De altfel, numeroase organizații beneficiază de soluții de gestionare a riscului precum cele de securitate cibernetică în cloud, nouă din zece companii participante la studiu (91%) declarând că și-au actualizat strategiile de business și operaționale pentru a îmbunătăți nivelul de securitate, pentru a gestiona riscurile și punctele de control în cloud.

Îmbunătățirea capacității organizației de a detecta și a răspunde la riscurile sau amenințările de securitate (64%), urmată de eficientizarea procesului de conformare la reglementările în vigoare (58%) și de crearea unei arhitecturi „zero trust” (49%) sunt cele mai importante obiective pe care organizațiile își propun să le atingă prin folosirea de soluții de securitate cibernetică în cloud.

Companiile sunt, de asemenea, în stadiu avansat în alte domenii tehnologice emergente, cum ar fi dezvoltarea de software folosind instrumente, servicii și metodologii specifice cloud, denumite „cloud-native” (73%), care ar permite crearea și implementarea de aplicații care utilizează agilitatea naturală a cloud-ului. Principala nevoie de soluții „cloud-native” a organizațiilor este legată de gestionarea relației cu clienții (50%), inclusiv atragerea lor în diverse tipuri de interacțiune, segmentarea lor și alte domenii conexe. Aceasta este urmată de managementul lanțului de aprovizionare (42%), de operațiunile de bază (39%) și de aspectele financiare (36%).

Serviciile avansate de cloud, cum ar fi dezvoltarea de software specific cloud, o piață care va ajunge la 750 milioane de aplicații cloud-native la nivel global până în 2025, conform IDC, ar putea aduce schimbări semnificative în organizațiile care doresc să creeze un cadru propice transformării digitale, îmbunătățirii proceselor orientate spre clienți și a celor de gestionare a relației directe cu clienții. Cu toate acestea, companiile ar putea întâmpina provocări, dacă nu își calibrează eforturile în această direcție cu abilitatea de a inova în linie cu prioritățile strategice.